Peutercentrum Elst

Peutercentrum voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Ons peutercentrum in Elst is een speelplaats voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peutercentra zijn ontstaan uit de voormalige peuterspeelzalen en peuterspeelplaatsen. Een peutercentrum is te vergelijken met een peutergroep (3+ groep) van een kinderdagverblijf, met dien verstande dat het meer gericht is op voorschools onderwijs, structuur en organisatie, of in de volksmond ook wel peuterklas genoemd.

Peutercentrum als ontmoetingsplaats

Naast de functie van peuteropvang is ons peutercentrum in Elst ook een ontmoetingsplaats. Vanuit het perspectief van kinderen is het een eigen wereld. Een wereld waarin ze zich ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen en ontdekken en te leren, zonder dat u in de buurt bent. Pedagogisch gezien een onmisbare aanvulling op de opvoeding en het gezin.

Peuters ontmoeten peuters

Vaak ontmoeten peuters in onze peuteropvang voor de eerste keer kinderen die niet tot de familie of vriendenkring behoren. Niet alleen de peuter ontmoet nieuwe mensen, ook u zult kennismaken met andere ouders en verzorgers. Vaak zijn dit mensen uit Elst of uit de nabijgelegen wijken van Arnhem.

Peuteropvang en kinderopvang

Sinds de nieuwe wetgeving valt de peuteropvang die als kinderdagverblijf staat geregistreerd onder de wet kinderopvang. Behalve allerlei kwalitatieve eisen heeft dit ook als voordeel dat ouders kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen (in tegenstelling tot de “oude” peuterspeelzalen waar dat niet mogelijk was).

U kunt de registratie van De Kleine Musketiers vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder nr 650393120. Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Samenwerking met basisscholen

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de basisschool is de overdracht van uw peuter van het peutercentrum naar de basisschool. De ontwikkeling van uw kind wordt door middel van een overdrachtsformulier geformaliseerd. Daarnaast is er regelmatig contact met basisscholen in Elst om het voor- en vroegschoolse onderwijs af te stemmen met het basisonderwijs.