VVE

Voorschoolse periode

De periode waarin kinderen de peuteropvang bezoeken wordt inmiddels aangeduid als de voorschoolse periode. Het gaat immers om 1,5 á 2 jaar voorafgaand aan de basisschoolperiode. De peuteropvang kwam vooral in beeld als algemene voorschoolse basisvoorziening en als instrument bij de bestrijding van achterstanden in het onderwijs. Dit als middel om de startcondities van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren. De peuteropvang speelt al langere tijd een rol van betekenis binnen het lokale onderwijs- en jeugdbeleid binnen de gemeente Overbetuwe.

De wet OKE

In 2010 is de wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) in werking getreden. Deze wet beschrijft het volgende:

De gemeenten zijn verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie van goede kwaliteit. Gemeenten zijn verder verantwoordelijk om met betrokkenen te zorgen voor een sluitend systeem van werving en toeleiding naar voorschoolse educatie. Gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van een doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie (VVE).

Diverse instanties die te maken hebben met kinderen en ouders van jonge kinderen spelen een signalerende rol bij het in beeld krijgen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) - Peuter met gekleurde ringen
VVE

Vroegschoolse periode

Een consultatiebureaumedewerker zal na een ontvangen signaal, op basis van instrumenten voor vroeg-signalering, risico’s en/of achterstanden op een of meerdere ontwikkelingsgebieden in kaart brengen. Indien hiervan sprake is, spreekt men van een doelgroepkind. Deze doelgroepkinderen krijgen een indicatie voor één of twee dagdelen per week VVE aanbod dat gesubsidieerd wordt door uw gemeente. Een VVE-plek betekent dat uw kind 16 uur per week naar onze peuteropvang gaat: de eerste 8 uur worden door u zelf bekostigd. De gemeente Overbetuwe subsidieert de kosten voor de overige 8 uur.

Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie kunt u vinden bij de rijksoverheid