tarievennieuw

Dagdelen

De peuteropvang werkt met dagdelen van 3,5 uur (‘s ochtends en ‘s middags). U betaalt hiervoor een uurtarief dat per dagdeel of meervoud van dagdelen in rekening wordt gebracht. Van dit uurtarief kunt u mogelijk een deel terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie.

Het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen bedraagt voor 2024: € 10,63 (2023: € 9,88)

De minimum afname is één dagdeel. Als uw kind korter dan een dagdeel op de peuteropvang verblijft, zoals tijdens de wenperiode, vindt er geen restitutie plaats en wordt het volledige dagdeel in rekening gebracht.

Vergoedingen

Het deel dat u hiervan vergoed krijgt is afhankelijk van of u of uw partner werk heeft of studeert.

Er zijn 2 situaties mogelijk:

1. Toeslagouders

Indien u beiden werkt of studeert of een alleenstaande werkende ouder bent, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.  Kinderopvangtoeslag vraagt u binnen drie maanden na de startdatum aan bij de belastingdienst.

Via de kinderopvangtoeslag krijgt u dan afhankelijk van uw inkomen en het aantal uur dat u werkt een groot deel van de kosten terug. Voor lage en midden-inkomens betaalt u dan netto nog maar enkele tientjes per kind per maand. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of bekijk de  toeslagtabel 2024 of toeslagtabel 2023 op de site van de belastingdienst.

Toeslagouders krijgen vooraf per maand de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst op hun rekening gestort, zodat daarvan elke maand de rekening betaald kan worden die u tegen het eind van de maand van ons krijgt. U hoeft (mits op tijd aangevraagd), dus niets voor te schieten.

2. Subsidieplaats

2) Heeft u of uw partner geen werk, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.  Woont u in de gemeente Overbetuwe?  In dat geval heeft u recht op subsidie vanuit de gemeente voor 8 uur per week. U betaalt over de eerste 8 uur dan alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Over het restant betaalt u een gereduceerd tarief. Bij de inschrijving voegt u in dit geval een inkomensverklaring van de belastingdienst toe. Wij vragen dan de subsidie voor u aan bij de gemeente.
Een indicatie voor uw netto kosten per maand voor 2 ochtenden per week voor 2024 vind u hieronder.

Gezamenlijk toetsingsinkomen 1e kind 2e kind
 t/m  €              22,346  €      9,57  €     9,57
 €            22,347  €              34,357  €    12,13  €     10,50
 €            34,358  €            47,278  €    25,90  €    13,06
 €            47,279  €              64,305  €    40,36  €    13,30
 €            64,306  €              92,433  €    70,22  €    19,60
 €          92,434  €            128,088  €  119,45  €   30,56
 €          128,089  en hoger  €  158,64  €    57,16

Bovenstaande bedragen gelden alleen voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en onder voorbehoud van wijzigingen van de gemeentelijke subsidies Overbetuwe. De Kleine Musketiers verzorgt de subsidie-aanvraag voor deze ouders na aanlevering van uw gezamenlijk toetsingsinkomen dmv een inkomensverklaring. U hoeft alleen bovenstaande bedragen na ontvangst van de factuur aan ons over te maken en hoeft dus niets voor te schieten.

Overige informatie

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u ons LRK registratienummer 650393120 nodig, het aantal opvanguren per maand en het uurtarief. Deze informatie kunt u ook nalezen in het contract.

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met de administratie

N.B. Wijzigingen van de tarieven zijn onder voorbehoud