veiligheid vd Peuters

Ophalen/brengen

Om 8.45 uur en 12.15 uur gaat de deur op slot.
Om 11.30 uur en 14.45 uur worden de deuren weer geopend.

Wanneer de ouder zelf het kind niet kan ophalen, is het van belang dat aan de pedagogisch medewerkers wordt doorgegeven wie het kind wel op komt halen.

Veiligheid in de binnen- en buitenruimte

Wij vragen de ouders/verzorgers om hun peuters geen kleding voorzien van koorden e.d. te laten dragen en het dragen van kettingen raden wij af . Dit om  een zo goed mogelijke veiligheid te kunnen bieden.

Onze peuteropvang voldoet aan de wettelijke Arbo- en brandveiligheidseisen.
Ieder jaar wordt er op onze opvang een risico inventarisatie gehouden. Gebouw en gebruiksmaterialen worden gecontroleerd op veiligheid en zo nodig gerepareerd. Deze inventarisatie is ter inzage aanwezig op onze peuteropvang.

De GGD controleert jaarlijks onze locatie. Deze inspectierapporten kunt u vinden op: www.lrkp.nl onder registratienummer 650393120