Aansprakelijkheid

Persoonlijke eigendommen

Peuteropvang  De Kleine Musketiers is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoek raken van kleding, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van onze peuteropvang.

Knutselen en buitenspelen

Op de peuteropvang zijn we regelmatig aan het knutselen (lijm, verf, klei). Als de kinderen hiermee spelen kan het voorkomen dat hun kleren bevuild raken. Ook spelen we iedere dag buiten. Het is prettig om uw kind makkelijke kleren aan te trekken, die tegen een stootje kunnen en/of vuil mogen worden.

Verzekeringen

Het is verder van belang dat ouders/verzorgers zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld in het geval dat een ouder van een kind, een ander kind aansprakelijk wil stellen voor geleden schade. Ook in het geval er materiele schade aan de peuteropvang wordt veroorzaakt door een kind (bijv. ingooien van een ruit) wordt dit op de ouder verhaald.

Voorbeeld wettelijke bepalingen: Een kind knipt in zijn trui of valt een gat in zijn broek of knie; een kind duwt een ander opzij en dit kind komt ongelukkig ten val: een gebroken arm. Voor dergelijke zaken zijn de ouders volgens de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek zelf aansprakelijk. In het wetboek wordt ervan uitgegaan dat een pedagogisch medewerker voldoende toezicht houdt, maar onmogelijk overal tegelijk kan zijn.
De pedagogische medewerkers kunnen (mede)aansprakelijk worden gesteld als hen ernstige nalatigheid verweten kan worden, bijv. wegens het ontbreken aan toezicht.

Bij activiteiten buiten de contacttijd (8.30 uur-12.00 uur en/of 12.00 uur-15.30 uur) bent u als ouder volledig zelf verantwoordelijk.

Kortom

  • Peuteropvang De Kleine Musketiers is niet aansprakelijk bij schade aan of zoek raken van spullen en kleding.
  • De ouder wordt aansprakelijk gesteld indien hun kind schade veroorzaakt.
  • Voor de ouder is het van belang een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  • Vanaf het moment dat de ouder/verzorger zijn/haar kind ophaalt, is de ouder/verzorger zelf verantwoordelijk