Opmerkingen en  ideeën

De ouders worden onder meer bij peuteropvang De Kleine Musketiers betrokken middels de oudercommissie. Ouders kunnen bij de oudercommissie terecht voor vragen over het gevoerde beleid en tevens opmerkingen en ideeën melden.

De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij zijn een aantal ouders en een leidinggevende betrokken. Ter sprake komen onder andere het pedagogisch beleid, het algemeen beleid inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid.

De overheid stelt de richtlijnen vast waaraan de oudercommissie moet voldoen.

oudercommissie