about2

In mei 2016 hebben wij de beslissing genomen om een eigen peuteropvang te gaan starten.  We hebben altijd met veel plezier samengewerkt in de peuteropvang en delen dezelfde visie:

 

Wij staan voor Kleinschaligheid, Oudercontact en Kwaliteit (KOeK).

 

Per dagdeel vangen wij maximaal 16 kinderen op, zodat er genoeg aandacht is voor de kinderen en er snelle signalering mogelijk is bij kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand.

 

Wij streven naar een open en fijn contact met ouders,  zodat zij te allen tijde betrokken blijven bij alle aspecten van de ontwikkeling van hun kind.

 

Doordat wij veel waarde hechten aan kwaliteit van opvang staan wij altijd met twee pedagogisch medewerkers op maximaal zestien kinderen.

 

Wij bieden uw kinderen een omgeving  waar ze samen kunnen spelen en ontdekken

Onze peuteropvang biedt een uitdagende leeromgeving die uw kind stimuleert het beste uit zichzelf te halen. De doorgaande lijn (peuteropvang-basisschool) die wij de kinderen bieden  en de nadruk die wij leggen op ‘spelend leren’ staan voorop.  Jonge kinderen ontwikkelen zich immers  via spel. Spelenderwijs vergroten kinderen hun woordenschat en ontwikkelen hun sociaal-emotionele-, taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke- en cognitieve vaardigheden door te spelen met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.

 

Kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar bevinden zich in een fase waarin het belangrijk is dat zij vaardigheden leren in de omgang met anderen. Dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen om zich heen. Ze gaan ook interesse tonen in anderen en leren meevoelend te zijn.
Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

 

Bij De Kleine Musketiers zijn alle kinderen welkom, ook voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan kinderen die een taalachterstand hebben of daartoe risico lopen. Met  de Voor- en  Vroegschoolse Educatie (VVE-beleid methode Kaleidoscoop) wordt ingespeeld op genoemde ontwikkelingen.

 

Het is voor ouders van belang dat zij een peuteropvang kiezen waar het beleid wordt gevormd door betrokken pedagogisch medewerkers die – naast een pedagogische achtergrond op HBO niveau – ook een persoonlijke aanpak hebben, zodat er goed kan worden aangesloten op het basisonderwijs.

Download het Pedagogisch Beleidsplan (PDF)

 

Het team van De Kleine Musketiers

Pedagogisch beleidsplan
dsc_0660