Privacy - Peuter in keukentje

Filmen/Fotograferen

Op onze  peuteropvang kan er  gefotografeerd/gefilmd worden bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje of bij een activiteit. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld uit privacy overwegingen, kunt u dit kenbaar maken bij een van de pedagogisch medewerkers.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en privacy

Peuteropvang De Kleine Musketiers registreert  persoonlijke gegevens van u en uw kind op bijvoorbeeld  een overdrachtsformulier en zo nodig andere formulieren. Op al deze informatie is onze Privacyverklaring van toepassing.