Peuterspeelzaal naar Peuteropvang

Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

Bij een nieuw type peuterspeelzaal hoort ook een nieuwe naam en dat is Peuteropvang geworden. Een combinatie van peuterspeelzaal en kinderopvang.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Een groot deel van de kwaliteitsregels voor kinderopvang is ook van toepassing geworden op het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast zijn peuterspeelzalen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, daarbij is er inmiddels toezicht op de kwaliteit van de peuterspeelzalen.

Verschillen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

Eén van de voordelen van de nieuwe wetgeving is dat er voor ouders die hun kind naar de peuterspeelzaal brengen ook kinderopvangtoeslag mogelijk is. De grootste verschillen van een peuterspeelzaal ten opzichte van een kinderdagverblijf zijn:

  • Alleen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Gericht op structuur en organisatie met een educatief karakter ter voorbereiding op de basisschool
  • Openingstijden 8.30 – 12.00 uur of 13.00 – 16.00
  • Peuterspeelzaal is gesloten tijdens schoolvakanties
  • In principe blijven peuters niet lunchen. In de toekomst is dit wellicht wel mogelijk
  • Een peuterspeelzaal valt onder maatschappelijke dienstverlening en is vaak georganiseerd als stichting

Kinderopvangtoeslag en bijdrage Gemeente

Net als bij de kinderdagverblijven is er kinderopvangtoeslag mogelijk voor werkende/studerende ouders (beiden of alleenstaand) of soms een bijdrage van de gemeente voor niet werkende ouders (één van beiden werkt of studeert niet).

Er zijn gemeenten die peuterspeelzaalwerk/kinderopvang voor alle kinderen mogelijk maken, maar er zijn ook gemeenten die peuterspeelzaalwerk alleen financieren als kinderen een (taal)achterstand hebben.

Binnenkort vind u hier meer informatie over alle mogelijkheden voor gemeentelijke subsidies in Elst. Voorlopig kunt u beknopt informatie vinden bij de gemeente Overbetuwe.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd al een (risico op) taalachterstand en krijgen dan op 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een vve-indicatie. Wanneer uw kind een vve-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én minimaal drie dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat, hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt vanaf 1 januari.

  1. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan dient u kinderopvangtoeslag aan te vragen. U gaat voor de dagdelen dat uw kind de peuteropvang bezoekt ons uurtarief betalen. Hiervan krijgt u het grootste deel terug van de belastingdienst, afdeling Toeslagen
  2. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan neemt u contact op met de gemeente Overbetuwe