Kinderopvang Elst

Voordelen Kinderopvang

Naast de bekende voordelen voor de ouders, zijn er ook minder voor de hand liggende voordelen voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Hieronder wordt een aantal van die voordelen uitgelicht. Deze voordelen zijn ook van toepassing op de Peuteropvang.

Stimuleren van de algemene ontwikkeling

Op de peuteropvanglocatie speelt je kind leuke spelletjes, leest boekjes samen met de juf en zingt liedjes met de andere kinderen. Ook is er natuurlijk ander speelgoed dan thuis, dus er is genoeg te doen. Zo wordt je kind elke dag uitgedaagd en leert er spelenderwijs weer iets bij.

Verbeteren van sociale interactie

Op de peuteropvang doen kinderen andere ervaringen op dan thuis en leren ze met andere kinderen omgaan. Samen delen, samen spelen. Leren om te wachten, te delen, te ruilen.  Ze leren ook dat ze hulp kunnen bieden of vragen kunnen stellen aan andere kinderen. De omgang met andere kinderen en leidsters kan er ook toe bijdragen dat ze minder snel verlegen worden, maar dat is per peuter verschillend.

Signaleren en stimuleren van de ontwikkeling

Kinderen die vaak alleen spelen worden gestimuleerd om ook eens samen te spelen met andere kinderen. Kinderen die zich nooit alleen kunnen vermaken wordt geleerd om ook eens een momentje voor zichzelf te nemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een-op-een met de leidster een knutselwerkje maken. Door de ervaring van de pedagogisch medewerkers kan er ook vroegtijdig gesignaleerd worden of de ontwikkeling op motorisch en cognitief gebied voorspoedig verloopt. Afhankelijk van de leeftijd van de peuter en wensen van de ouders kan hier extra aandacht aan worden besteed. Dit kan bijvoorbeeld door leuke extra opdrachtjes die dit gedrag stimuleren.

Peuteropvang, voor uzelf en voor uw kind

Kinderen die gewend zijn aan peuteropvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op. Het is dan ook een waardevolle aanvulling op de ervaringen en inzichten die uw kind op doet in de huiselijke kring.

Op het Pedagogen platform kunt u meer lezen over wat goed is voor uw kind